Om oss

VÅR VISION

År 2016 återupptog vi vårt affärsengagemang för att förbättra människors liv genom meningsfull innovation med lanseringen av vårt nya varumärke – Controlit Factory som levererar innovation som är viktigt för dig. Vi började utveckla, tillverka och producera löningar för inspektion av tätskikt.

Vår innovations märkeslinje är den enklaste destillationen av vårt varumärkeslöfte. Det inkapslar den magiska innovationen som gör en meningsfull skillnad mot människors liv och tröst för sin framtid.

Med vårt fokus på att leverera vattentät inspektion innovation, serverar vi både professionella och konsumentmarknader över hela världen inom byggsystem och takrenovering. Genom Controlit säkerställer vi trygghet, energieffektivitet och ekonomiska besparingar, såväl som konsumentskydd och hemvård. Stödja företagets begränsningar genom vår tekniska innovation.

VÅRT TEAM

SIA “Controlit Factory” är ett företag som specialiserat sig på innovativ vattentät inspektion lösning och teknikutveckling och produktion. Vårt internationella team består av experter med flera decennier erfarenhet inom takbyggnadssektorn, teknikutveckling och entreprenörskap. Vår förvaltningsstruktur kombinerar ansvarigt ledarskap och självständig tillsyn.

Karlis Senhovs, Styrelseleordförande

Kristaps Draudins, VD

 

Eriks Stankevics, Styrelsemedlem

CONTROLIT OCH SAMARBETE

Vi arbetar nära varandra med våra leverantörer och stöder dem i deras ansträngningar för att förbättra sina operativa och hållbara prestanda. Vi involverar dem i ett tidigt skede av designprocessen, under konstruktion för att hjälpa oss att snabbt och uppfylla våra kunders förväntningar.