Controlit GS är ett elektriskt ledande underlag som är avsett att installeras på hela ytan direkt under tätskiktsmembranet. Det är ett hållbart, starkt och icke-brandfarligt material som gör det möjligt att genomföra tätskiktsinspektioner baserade på elektriska läckagesökningsmetoder.

Ladda ner det tekniska databladet här

Ladda ner försäkran om överensstämmelse här

Ladda ner installationsanvisningarna här