Anslutningskontakten är direkt ansluten till Controlits elektriskt ledande elektriskt ledande skikt och är avsedd för alla typer av elektriska kontrollutrustningar.

Ladda ner det tekniska databladet här

Ladda ner installationsanvisningarna här