Controlit GS är ett elektriskt ledande kontrollmaterial som är avsett att installeras direkt under tätskiktsmembranet på platta tak, terasser, balkonger och andra ytor. Det är ett starkt, brandsäkert och miljömässigt hållbart material (Basta certifierat), som gör det möjligt att inspektera och genomföra kontroll av tätskikt med en torr kontrollmetod, baserad på elektrisk detektering av hål och mekaniska skador i tätskiktsmembranet.

 

Ladda ner det tekniska databladet här

Ladda ner försäkran om överensstämmelse här

Ladda ner installationsanvisningarna här