Controlit systemlösning gör det möjligt att genomföra inspektioner på även icke-ledande tätskikt.

Högspänningsmetoden, ofta kallad den torra metoden. Mycket väl lämpad för kontroll av exponerade tak samt för kontroll av tak med belastning, innan belastningen appliceras. Inspektionsomfång ungefär 200 – 400 m2/h.