Comparison – roof inspection with and without Controlit underlay!

Controlit underlay is damaged under waterproofing – not a problem!

Controlit GS-arbetsprincip (exempel med PVC-tak)

Inspektion av taket

Inspektion av takvattentätning på TPO-takläggning

Ett avsnitt från TV-programmet: Installation av Controlit GS

Ett exempel på installering av Controlit GS (animering)